زمین مسکونی دارای پروانه ساخت خیابان اصلی گلسار قابلیت تجاری

۴ ماه پیش
ویژه صفحه اول


زمین مسکونی با قابلیت تجاری سازی به مساحت ۲۶۷ متر مربع در بلوار سمیه رشت بر خیابان اصلی در بهترین نقطه سمت واحدهای تجاری دارای بر اصلی به عرض ۹ متر به ارزش واقعی ۶۷ میلیارد دارای پروانه ساختمانی برای ۵ طبقه و پارکینگ زیر زمینی به مساحت هر طبقه ۱۵۲ متر به مجموع مساحت پروانه ۱۲۷۶ متر مربع (قابلیت افزایش مساحت هر طبقه به ۲۰۰ تا ۲۱۰ متر) پارکینگ برای ۵ طبقه تامین می باشد (ارزش پروانه ساختمان تا پایان سال ۴ میلیارد می باشد که با توجه به افزایش قیمت ارزش منطقه ای این پروانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶ میلیارد ارزش خواهد داشت) ارزش واقعی ملک ۷۳ میلیارد می باشد که به قیمت ۶۵ میلیارد به فروش می رشد (۱۱ درصد تخفیف!!!!!) همچنین می توان با هزینه ساخت تقریبی ۲۰ میلیارد در کمتر از ۴ ماه یک واحد تجاری دوطبقه به مساحت ۴۰۰ متر به ارزش ۱۵۰ در محل ساخت که به علت نبود زمین برای ساخت تجاری در منطقه در کمتر از یک ماه ملک به فروش خواهد رسید یعنی معادل سود ۷۶ درصدی در مدت ۴ ماه معادل ۲۳۰ درصد سود سالیانه (تمامی کارها به صورت قرارداد مجزای پیمانکاری و کلید تحویل هم اجرا می گردد) ملک دارای دو واحد کلنگی

قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰