فروش زمین صد هکتار تهران

۴ ماه پیش
ویژه صفحه اول


زمین با کاربری دلخواه خریدار و حدود صد هکتار واقع در غرب تهران سند تک برگ سه حلقه چاه فعال بر اتوبان در صورت پاسخگو نبودن پیام بگذارید فقط آماده به خرید تماس بگیرد باتشکر