گاوداری و زمین

۲ ماه پیش
ویژه صفحه اول


۱۲۰۰۰ هزار متر زمین دارای سند تک برگ شش دنگ ۴۵۰۰ متر چهار دیواری گاوداری با تمام امکانات دارای ترانس برق اختصاصی دو عدد کنتور برق کنتور گاز اتاق نگهبانی و .... ۷۵۰۰ زمین دارای مجوز برای هم گاوداری هم گلخانه دارای مجوز چاه عمیق مجموعا ۱۲۰۰۰ هزار متر میشه